PLÁN ČINNOSTI NA MĚSÍC ČERVENEC 2012

     Máme za sebou turnaj v závěsných a dráhových kuželkách který se konal v Novém Veselí  dne 23.6.2012.   S celkově již třetím ročníkem tohoto turnaje pořádaného pro děti panuje velká spokojenost jak po stránce výkonů tak i po stránce účasti. Lerošního ročníku se s celkem 24 startujících zúčastnilo 11 dětí, což  je největší počet dětí. Je vidět, že se začí projevovat úsilý, které organizátoři turnaje do této činnosti vkládají.

 

V měsíci červenci se bude konat:  1. - 8.7. - sportovní kemp Milovice u Hořic

                                             7.7. - turnaj 1. a 2. ligy iboccie Hořice     

                                           14.7.  - 3. kolo ikuželek 1. Novopacká liga Dolní Kalná