Rozpis tréninků červen 2011

Rozpis tréninků je v záložce činnost iSK, dočtete se bližší.