Sportovní dopoledne

    Dne 23.5.2015 naše sportovní jednotka ve spolupráci se zaměstnanci Matěřské školičky Kamarád Nové Veselí uspořádala v rámci projetku PODEJME SI RUCE, který Mateřská školička pořádá již 3. rokem sportovní dopoledne pro děti ve sportovním areálu a hale  Tělocvičné jednoty Sokol Nové Veselí. V rámci projektu byl našemu sportovnímu klubu předán šek v hodnotě 5.000,- Kč, což byla část z výtěžku vánočního jarmarku pořádaného Mateřskou Školičkou Kamarád.

    V rámci sportovního dopoledne si děti vyzkoušeli závěsný kuželník, u kterého asistoval Jarda Polívka /nejlepší kuželkář družstva BUBÁCI /,  slalom na vozíku s naším jedcem Jendou Coufalem, Milan Bartůněk přijel s handbikem - který mimo jiné sklidil největší asi největší úspěch jak u dětí tak i u dospělích, a dále náš další hlavní sport bocciu, která se setkala s velkým ohlasem hlavně u dospělích.  Počasí nám přálo, a dopoledne bylo fajn. 

   Na závěr je nutné poděkovat všem zaměstnancům Školičky Kamarád Nové Veselí, kteří se podíleli na organizaci sportovního dopoledne a děvčatům ze školní kuchyně za občerstvení.