O nás

 

 

     Nejdříve ze všeho bychom Vás chtěli informovat o tom, kdo jsme, a co děláme. Tedy jsme sportovní klub tělesně postižených sportovců, kteří se věnují, jak aktivnímu sportu, tak i sportu rekreačnímu. Náš integrační sportovní klub Vysočina vznikl vytvořením přípravného výboru dne 25. ledna 2011.

     Již v roce 2010 jsme všichni,  jak sportovci,  dobrovolníci a asistenti sportovců pociťovali potřebu vykonat a také dělat něco pro jiné, a nečekat až někdo něco udělá pro nás. Z tohoto důvodu jsme se v průběhu roku 2010 rozhodly zapojit do aktivit Asociace integrovaných sportů. 

     Asociace integrovaných sportů zkráceně  AISa se po letech zkušeností se sportem tělesně  postižených,  rozhodla upravit pravidla sportů pro nejvíce tělesně postižené sportovce a tyto sporty přiblížit jak i ostatním postiženým tak  široké veřejnosti. AISa začala úzce spolupracovat s o. s. Sportem proti bariérám Český ráj Nová Paka.